מעוניינים לקבל פרטים נוספים?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

שדה חובה
שדה חובה מספר טלפון נייד חלקי או לא תקין
שדה חובה כתובת דוא"ל חלקית או לא תקינה
לחצו לעיון במדיניות הפרטיות

תודה רבה על פנייתך!

ניצור עמך קשר בהקדם

יועצי הרישום שלנו עומדים לרשותכם:

תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן נועדו להסדיר את השימוש באתר אותו מפעילה המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, ישירות או באמצעות תאגידים ו/או יחידות סמך שלה, לרבות היחידה ללימודי חוץ (להלן "המכללה" או "היחידה"), ואשר מופעל מתוך קמפוס המכללה בכתובת צמח ד.נ עמק הירדן מיקוד 1513200 (להלן "האתר").

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו וכל משתמש אשר מבצע פעולה באתר מוחזק כמי שקרא והבין את תנאי שימוש אלו וכן הסכים להם. ככל שמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בתנאי השימוש, נדרש הוא להימנע לאלתר מלעשות שימוש בכל שירות שמוצע באתר.

האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח בלשון זכר-יחיד, אך הוא מתייחס לגברים ולנשים באופן שבו זכר מתייחס גם לנקבה, יחיד מתייחס גם לרבים וכו'. ידוע לכל משתמש, כי היחידה תהא רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, וכן במדיניות הפרטיות של האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לעדכן את התלמידים בגין כך. תנאי השימוש העדכניים יופיעו באתר.

מהות השירות

האתר הוא אתר לימודי, המיועד לתלמידים הלומדים להכשרה מקצועית, להעשרה והתפתחות עצמית, לבחינות הסמכה שונות, לקורסי מכינה קדם אקדמיים (להלן "תלמידים" או "תלמיד" לפי העניין). האתר מציע לתלמידים לצפות בסרטונים אשר בהם מערכי שיעור קצרים בהתאם לתכנית הלימוד . כמו כן, האתר מציע לתלמידים להירשם לשיעורים פרונטליים, ימי עיון וכנסים מקוונים ופרונטליים. וכן, האתר מאפשר לתלמידים אשר בחרו בכך, להשתתף באופן פעיל בפורומים והכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.

האתר מאפשר רישומם של מורים אשר ישתתפו באופן פעיל באתר, לרבות מתן שיעורים בפלטפורמות שונות, בפורום כיתתי או פרטי, השתתפות פעילה בפורומים שהאתר מציע וכו'.

תנאי שימוש אלו מתייחסים הן למורים והן לתלמידים בשינויים המחוייבים.

שירותים אלו של האתר לתלמידים, יינתנו בתשלום, משתנה בין קורס לקורס.

סרטונים מערכי שיעור

סרטונים קצרים (בין 5-20 דקות) ובהם מורים מנוסים בקורסי תעודה, מכינה, העשרה שונים, על-פי תכניות הלימוד הרלוונטיות לכל מקצוע. הצילום נעשה באולפן או בלוקיישנים שונים, בחלק מהמקרים תוך יצירת כיתה וירטואלית, או בשידור חי בפלטפורמות שונות. חלק ממצגות השיעורים שמוצגים בסרטון ניתנות להורדה לאחר הצפייה בסרטון אולם האתר אינו מתחייב להעלות את כל המצגות וייתכן שלא כל המצגות תהינה זמינות להורדה.

על מנת לצפות בסרטונים הללו, יידרש התלמיד להירשם כמשתמש באתר, רכישת כל קורס נעשה באופן פרטני.

יודגש כי בשיעורים הכוללים צ'אט, הרצאות בשידור חי, זו אחריותו המלאה והבלעדית של התלמיד לבחון לפני השיעור את תקינות הרמקולים, המצלמה והמיקרופון שברשותו.

בעת הרישום, יידרש כל תלמיד להזין את פרטיו (פרטים אשר חובה למלא: שם מלא, מס' ת.ז, דוא"ל, סיסמה ואימות סיסמה. פרטים אשר לא חובה למלא: תאריך לידה, אזור מגורים ומס' טלפון.

כל תלמיד יידרש לבחור שם משתמש וסיסמה אשר ישמשו אותו בכניסה לאתר וברכישת  קורסים. ידוע לתלמיד כי השימוש באתר כרוך ברישום זה והשירותים שמציע האתר לא יסופקו אם לא יימסרו פרטים אלו. בעת הרישום, יידרש כל תלמיד להסכים לתנאי שימוש אלו לרבות למדיניות הפרטיות של האתר.

הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים בתנאי שימוש אלו.

לאחר סיום הרישום על ידי התלמיד, יוכל התלמיד להתחיל להשתמש באתר בתכנים החינמיים או תכנים לדוגמא. את תכני הקורסים המלאים יצטרך לרכוש קורס או יחידת תוכן כלשהי המתאימים לצרכיו. מובהר, כי קטין לא יהא רשאי לבצע את העסקה באמצעות כרטיס האשראי שלו, ככל שיש לו כזה. לפיכך, ככל שהתלמיד הוא קטין, תידרש נוכחות של הורה ו/או אפוטרופוס מטעמו בעת הרכישה. כרטיס אשראי של אפוטרופוסיו אשר יידרשו לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר, הליך הרישום והסכמתו לתהליך, לתנאי השימוש ולמתן פרטי תשלום.

מובהר כי הליך הרישום יסתיים, והתלמיד יהיה רשאי להתחיל לפעול באתר, רק לאחר שיתקבל תשלום על ידי האחראי עליו, וזה הסכים לתנאי שימוש אלו, הצהיר כי קרא אותם והבין אותם וכן קרא והסכים למדיניות הפרטיות.

רישום לאתר-מורים

בעת הרישום יידרש כל מורה להזין את פרטיו לרבות:

שם מלא, דואר אלקטרוני, טלפון נייד, קובץ קורות חיים, תאריך לידה, אזור מגורים, טקסט חופשי אודות עצמו, השכלה- סוג תואר, מוסד, תחום, שנת סיום, ניסיון הוראה, עיר, בית ספר, תחום, מועדים.

המלצות- שם הממליץ, טלפון, תפקיד, מייל, תיאור חופשי.

בפרופיל הפומבי של המורה יופיעו שמו, תמונתו, אם העלה כזו, טקסט חופשי על עצמו, השכלה, ניסיון הוראה מקצועות הלימוד באתר.

הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים במדיניות הפרטיות הנהוגה במכללה או לצרכים ייעודיים של המכללה. מובהר כי המורים הפעילים באתר פועלים על פי ידיעותיהם ויכולותיהם, וככל שיש לתלמיד טענה בגין כך על התלמיד להפנות טענותיו ישירות למורה ולאתר וליחידה לא תהא כל אחריות בגין כך.

זכותה של היחידה למנוע את שירותי האתר

היחידה רשאית, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית היחידה לבטל רישומו של תלמיד לשירות, או לחסום גישה אליו, לרבות הפרופיל הפומבי שלו, ככל שהיה אחד כזה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה לשירות מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים, אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ביחידה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות תלמידים אחרים, אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה, אם המשתמש יבצע כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא, אם המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמא שבחר בעת הרישום לשימושו של צד שלישי, אם כרטיס האשראי שברשותו או ברשות האחראי על התלמיד (במקרה של קטין) נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, אם התברר כי התלמיד (קטין) ביצע את הרישום תוך הצגת מצג שהאחראי עליו נתן הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות לתלמיד בשעה שהסכמה כאמור לא ניתנה.

תכנים המועלים על ידי האתר. על אף מאמציה של היחידה לרכז עבור המשתמשים את התוכן האיכותי והממוקד ביותר לתכניות הלימודים המוכרות והידועות באותה עת, ייתכן ובמערכי השיעור המצולמים (סרטונים) וכן בחומר כתוב שמועלה על ידי היחידה, ייפלו טעויות. ככל שמשתמש באתר מבחין כי נפלה טעות הוא רשאי לדווח על כך באמצעות כפתור מתאים אשר יוצב בכל עמוד באתר.

מובהר כי באחריותו של המשתמש לוודא כי התוכן אותו הוא מבקש לקבל ולצרוך באתר מתאים לצרכיו, וליחידה לא תהא אחריות בגין אי התאמה כאמור.

כל תלמיד ו/או מורה מתחייב כי התכנים שיעלה לאתר, בין אם במסגרת פורום ובין בכל דרך אחרת יעמוד בכללים שלהלן:

לא יועלה כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף.

לא יועלה כל תוכן אשר פוגע בזכויות הקנייניות של אחרים או מפר אות לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר (רשומים ושאינם רשומים) פטנטים, מדגמים וכיוצ"ב.

לא יועלה כל תוכן אשר העלאתו לאתר תחשוף את האתר לתשלום תמלוגים ליוצרים מכל סיבה שהיא.

לא יועלה כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.

לא יועלה כל תוכן הנוגע לקטינים או מזהה אותם, את פרטיהם האישיים ו/או מענם ודרכי ההתקשרות עימם לרבות פרטים אשר אסורים פרסום על פי חקיקת מגן על קטינים.

לא יועלה כל תוכן שהוא תכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכולל נגיף מחשב (וירוס) לרבות תוכנות עוינות הידועות  כ"סוס טרויאני", "תולעים", יישומים מזיקים "ואנדלים" וכיוצ"ב (SPYWARE) תכנות ריגול (VANDALS).

לא יועלו סיסמאות שמות משתמש ופרטים אחרים המאפשרים שימוש בתכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים אחרים הטעונים הרשמה ותשלום בלא תשלום או הרשמה כאמור.

לא יועלה כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או פגיעה בפרטיותו ו/או בשמו הטוב.

לא יועלה כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

לא יועלה כל תוכן בכל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח.

לא יועלה כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד גזענות או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, נטייה מינית, עיסוק, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתית-כלכלי.

לא יועלה כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.

לא יועלה כל תוכן העלול להטעות צרכנים.

לא יועלה כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי.

לא יועלה כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.

לא יועלה כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיוצ"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

תוכן הגולשים יהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה את התוכן, לרבות מהימנותו, דיוקו ואמינותו, וכן השפעתו על משתמשי הקצה והחומרה שברשותם.

היחידה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם לכל אדם לרבות צדדים שלישיים כתוצאה מתוכן הגולשים. על אף האמור לעיל, היחידה שומרת על זכותה לסרב לפרסם ו/או להסיר מהאתר כל תוכן אשר אינו עולה בקנה אחד עם האמור לעיל. כמו כן, היחידה שומרת על זכותה להסיר תוכן תלמידים עם קבלת דרישה מצד שלישי שנפגע מהדברים שפורסמו.

היחידה תסיר תוכן תלמידים עם קבלת צו בית משפט ככל שזה יומצא לידיה ומבלי שתידרש להודיע על כך לתלמיד.

היחידה תהא רשאית להסיר תוכן תלמידים חלקי ו/או מלא, מהטעמים שנקובים לעיל, וכן עם כל חשד כי התלמיד אינו פועל על פי האמור בתנאי שימוש אלו ולתלמיד לא תהא כל טענה בגין כך.

החברה שומרת על זכותה למנוע פרסומם של תכנים אשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות תנאי שימוש אלו וזאת מבלי שתידרש לנמק את החלטתה.

היחידה לא תהא אחראית לתוכן גולשים, וכן לא תהא מחויבת לבצע פיקוח ו/או בקרה ו/או עריכה ו/או סינון של תוכן הגולשים והאחריות בגין העלאת תוכן גולשים תהא על התלמיד/ המורה שהעלה את התוכן.

היחידה לא תהא אחראית לנכונות ו/או דיוק ו/או שלמות ו/או אמיתות הפרטים בתוכן גולשים, וכן לא תהא חייבת בבדיקת המידע בטרם יפורסם על ידי התלמידים/ המורים.

כל תלמיד/ מורה הכפוף לתנאי השימוש הללו, מסכים לתנאים אלו וידוע לו כי היחידה וכל מי מטעמה יהא פטור מכל אחריות נזיקית או אחרת בגין כל נזק שייגרם לתלמיד/ מורה, בעקבות השימוש באתר ו/או מהתכנים המועלים על ידי תלמידים/מורים אחרים. כן ידוע לכל תלמיד, כי באתר קיימים כפתורי שיתוף לרשתות חברתיות אשר יאפשרו לכל תלמיד לשתף מידע מהאתר באמצעות רשתות חברתיות, וכי לתלמיד לא תהא כל טענה כלפי האתר ביחס לכך. מובהר, כי משתמש אנונימי, כהגדרתו לעיל, אשר יבחר לקשר את חשבון הפייסבוק שלו ו/או רשת חברתית אחרת עם חשבונו באתר, יהיה חשוף בהתאם לתקנון הרשת החברתית כמי שגולש ועושה שימוש באתר. מובהר כי בעשותו כן, הוא מוותר על האפשרות שניתנה לו באתר להישאר אנונימי מבלי שאחרים יידעו על שימושו באתר. ולחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לקהל האנשים שיהיה חשוף לעובדת השימוש של המשתמש באתר. מובהר כי במסגרת שיתוף התכנים ניתן יהיה לשתף לינק לאתר, לעמודים ספציפיים באתר, לסרטוני שיווק והדגמה, לסיכומים וכן לסרטוני לימוד. ואולם לא ניתן יהיה לצפות בסרטוני הלימוד בלעדי מנוי ומחוץ לאתר.

ליחידה אין כל חובה לשמור על האנונימיות של הגורמים המשתמשים באתר, במקרה בו התנהלותם אינה תואמת להוראות השימוש בתקנון זה ו/או פוגעות בהוראות דין – ובמקרה כאמור תהא רשאית לדווח על המשתמשים (כפי העניין) בפני כל גורם ציבורי מוסמך (לרבות משטרת ישראל ו/או יחידות הגנה על הפרטיות ממשלתיות ו/או יחידות סייבר ממשלתיות ו/או כל גוף אחר)ו/או להסיר את המשתמשים (לרבות כל תכנים ו/או פרסומים שהעלו ו/או תייגו ו/או שיתפו) מהאתר, ובכלל זה אפשרות גישה לו, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

רכישת מנוי- מידע ומדיניות ביטולים

רכישה, החזרים וביטולים

מובהר כי לא ניתן יהיה לרכוש את השירותים המוצעים לאתר מבלי להירשם לאתר ולסיים את ההרשמה.

הרכישה תתבצע בכרטיס אשראי בלבד. האתר מקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיסים של חברת דיינרס.

ידוע לתלמיד, כי השימוש באתר מוגבל למשתמשים שהם בעלי כשירות לבצע פעולות משפטית והם בגירים. ככל שהתלמיד הוא קטין או שאינו בעל כשירות משפטית כהגדרתה בחוק, התלמיד לא יהיה רשאי לבצע פעולות מחייבות משפטית לרבות פתיחת כרטיס, החלטה על הצגת פרופיל פומבי, תשלום בכרטיס אשראי וכל פעולה אחרת, בלי אישור מפורש וברור מטעם אפוטרופוסו החוקיים. ככל שהתלמיד בחר לעשות פעולות באתר לרבות הפעולות הנזכרות מעלה, יראו את התלמיד כאילו קיבל את אישור אפוטרופוסו החוקיים לעשיית כל הפעולות ולא תהא לקטין ו/או לאפוטרופוסו כל טענה בגין כך.

מובהר כי תלמיד שהוא עדיין קטין, לא יורשה לשלם בכרטיס האשראי שלו ויידרש לנוכחות של אפוטרופסו בעת הרישום על מנת להזין את מספר כרטיס האשראי ולאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והקטין מתחייב כי יעשה כן.

מובהר, כי ככל שהתשלום לאתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי של דואר ישראל, חל איסור מוחלט על הקטין לעשות שימוש בכרטיס בלא שאפוטרופסו נוכחים ומאשרים את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר.

באתר תתאפשר רכישה בפריסה של תשלומים ללא ריבית. מס' התשלומים משתנה בהתאם לעלות הקורס. בדרך כלל, ככל שעלות הקורס גבוהה כך יתאפשרו יותר תשלומים.

החזרים בגין חבילות שנרכשו ולא נוצלו, יינתנו בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע 2010, בתוך 14 ימים ובניכוי 5 אחוזים מגובה הקנייה או 100₪ על פי הסכום הנמוך.

אם טרם חלפו 14 הימים הקבועים בחוק, אך המשתמש עשה שימוש בחלק מן המנוי שרכש, לא תתאפשר החזרת יתרת הסכום.

ככל שחלפו 14 הימים הקבועים בחוק, לא יתאפשר החזר גם אם החבילה לא נוצלה כלל.

בקשת זיכוי על רכישת מנוי תתבצע באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני שכתובתו: teuda2@kinneret.ac.il.

זיכויים שלא כאמור בתקנון זה, ושלא על פי חוק הגנת הצרכן, יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של היחידה.

מובהר כי ניתן יהיה לנצל כל רכישה של חבילה בתוך שנה מיום הרכישה בלבד. לאחר מכן המנוי יסתיים, בין אם נוצל במלואו או בחלקו על ידי המשתמש ובין אם לא.

מנויים מוסדיים

באתר תתאפשר פעילותם של מנויים מוסדיים, אשר יקבלו את המנוי שנרכש עבורם על ידי גופים שונים לרבות עיריות, מוסדות חינוך וכיוצ"ב (להלן "מנוי מוסדי").

תלמיד אשר יקבל במתנה מנוי מוסדי, יוכל לממשו על ידי כניסה לאתר, והשלמת הרישום באמצעות שם וסיסמה שקיבל במהלך ההרשמה, יידרש כל תלמיד בעל מנוי מוסדי להזין את הפרטים הנדרשים מעלה. התלמיד אשר נרשם לאתר, ויהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. ככל שהמנוי המוסדי הוא קטין, נדרשת הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו להרשמתו לאתר בהתאם לפרטים המפורטים מעלה.

זכויות היחידה בתוכן

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר והשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תוכן גולשים כהגדרתו לעיל), הינן של היחידה בלבד או של צד שלישי שהרשה ליחידה להשתמש בהם. אין להעתיק להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, את התוכן ואת השירותים שמציע האתר. 

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינים של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש.

הפעלת האתר

היחידה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים נוספים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לתלמיד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי היחידה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית היחידה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק היחידה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. במקרה כזה, בו תיוותר בחשבון התלמיד יתרת זכות כלשהי לשימוש (ככל שקיימת כזאת, וככל שתיוותר), תפורסם הודעה בחשבון התלמיד על אופן וגובה הזיכוי בסמוך להפסקת השירות. היחידה תהא רשאית להפסיק או להשבית את השירות באופן זמני על מנת לבצע עבודות תחזוקה באתר, וזאת מבלי שתידרש להודיע על כך מראש, ולתלמיד/מורה לא תהא כל טענה בגין כך.

פעולות אסורות

נוסף על האמור לעיל, ביחס לתוכן גולשים שאסור בפרסום, אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, המנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

בכל מקרה של העלאת תוכן האסור בפרסום על פי תנאי שימוש אלו, רשאית מפעילת האתר להורות לתלמיד/מורה להסיר כל תוכן ו/או קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה שהתלמיד/מורה לא ימלא אחר דרישה זו, שומרת היחידה על זכותה לבטל ו/או להסיר ו/או להוריד מהאתר את התוכן הפוגעני.

אין לעשות כל שימוש בקוד התוכנה של האתר ו/או לבצע שינויים כלשהם באתר, בנראותו ובמאפייניו, למעט שינויים המתאפשרים מעצם טיבו של האתר, על מנת להציג תוכן באתר. כמו כן על (Frame) חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר וכן חל איסור על שימוש במסגרת בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף (Status Bar) כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

אחריות ושיפוי

לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם למעט על פי האפשרויות שמציע האתר. לתלמידים/מורים לא תהיה כל טענה  השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שיעוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של התלמיד/מורה. ככל שהתלמיד הוא קטין, האמור בתקנון זה בכלל, ובסעיפים בפרק זה בפרט יחול גם על אפוטרופוסיו ו/או האחראים עליו. היחידה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שיפורסמו, ולכן לא תישא כלפי התלמיד/מורה (או כלפי מי מטעמם) באחריות כלשהי לתגובות הללו לזהות הפונים אל מעביר התכנים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מובהר כי השימוש האתר אינו מבטיח הצלחה בלימודים ו/או שיפור תוצאות.

מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי כל תלמיד וכל תלמיד מצהיר כי ידוע לו שעל ידי העלאת התכנים לאוויר הוא חושף אותם לעיון ולשימוש כל אדם.

היחידה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה. על כן, מוצע לכל תלמיד/מורה להחליף את סיסמתו מעת לעת, על מנת למנוע אפשרות של גישה בלתי מורשית לחשבונו. כל תלמיד/מורה מתחייב לשפות את היחידה ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט' עקב הפרת תנאי שימוש אלה ומובהר כי אחריות זו תחול גם כלפי האחראים על התלמיד ככל שהוא קטין, אשר קראו את תנאי השימוש הללו והסכימו להם. בנוסף, התלמיד/אפוטרופסיו (ככל שהוא קטין) /המורה ישפה את היחידה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתוכן גולשים שהועלה לאתר.

כל משתמש יהיה רשאי לדווח על תוכן שנראה לו שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בתנאי שימוש אלו, ו/או אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ו/או מהווה פגיעה בשמו ו/או בפרטיותו של אחר ו/או מכל סיבה אחרת. לשם כך ובכל עניין מסוג זה, יוכל המשתמש לפנות לתמיכה בפרטי הקשר המופיעים באתר. בתמיכה מתאפשר למשתמש לדווח על תכנים שאינם מתאימים ו/או הולמים, לרבות תכנים אשר יש בהם, לדעת המשתמש טעות עובדתית. מובהר כי היחידה תפעיל שיקול דעת בבחינת פניות שיגיעו באמצעות כפתור זה ואינה מתחייבת להסיר אוטומטית כל תוכן שעליו דווח על ידי המשתמשים. מובהר עוד כי היחידה תהא רשאית לפנות אל המשתמש שדיווח על התוכן באופן פרטי, לקבלת פרטים על התלונה, בין אם מדובר במשתמש אנונימי ובין אם מדובר במשתמש פומבי.

משלוח דברי פרסומת

בהסכמתו של המשתמש לרכוש מנוי באתר, ורישומו לאתר, ובסימונו את התיבה המתאימה בעת הרישום, מסכים כל משתמש כי יישלח אליו דואר שיווקי כמשמעות הדבר בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982, מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, יהיה רשאי המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת ועל ידי לחיצה על הקישור בתחתית כל הודעת מסר שיווקי שתישלח אליו. מובהר כי הודעות עדכון אודות חשבונו של המשתמש באתר, מצב החשבון, עדכונים שוטפים, עדכוני אבטחה, אחזור סיסמה וכיוצ"ב, לא ייחשבו הודעות שיווקיות ויישלח אל המשתמש בין אם אישר קבלת דואר שיווקי ובין אם לאו.

שיפוט

על פעילות באתר יחולו דיני מדינת ישראל.

בכל מקרה של מחלוקת בכל סוגיה הנוגעת לשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או להוראות תקנון זה (אחת או יותר), לרבות תחולה, היקף, נפקות, פרשנות, התנהלות הצדדים וכיו"ב, המחלוקת תבורר ע"י בורר דן יחיד (להלן:"הבורר") אשר זהותו תיקבע ע"י המשתמש (התלמיד/המורה/אחר) מתוך רשימה בת 5 בוררים אפשריים אשר תועבר אליו ע"י היחידה (אשר תורכב משופטים בדימ' ו/או עו"ד מנוסים). על המשתמש יהיה לבחור את זהות הבורר בתוך 14 ימים (קלנדריים) מיום שהועברה אליו דרישה לקיום הליך בוררות (ובה פירוט שמות הבוררים האפשריים). במקרה בו לא יקבע המשתמש את זהות הבורר בתוך התקופה הנקובה, ישמש עו"ד יהודה טוניק, ר.מ. 5851 כבורר דן יחיד. במקרה בו ייבצר מהעו"ד הנ"ל לשמש כבורר, ישמש עו"ד מאיר אלוני, ר.מ. 12065 כבורר דן יחיד. במקרה בו ייבצר מהבוררים הנ"ל לקיים את הליך הבוררות (ולא יעלה בידי הצדדים להסכים על זהות בורר חלופי תוך 14 ימים קלנדריים מיום מועד הנבצרות), תועבר פנייה ליו"ר המוסד לבוררות עסקית (אשר ליד לשכות המסחר) אשר יקבע את זהות הבורר. הבוררות תנוהל ותיערך במסגרת הוראות חוק הבוררות, תקנותיו והתוספת לו, עפ"י הדין המהותי ולא הדין הפורמאלי. פסק-הבורר יהא מנומק. כל צד יישא בהוצאותיו והצדדים יחלקו שווה בשווה בשכר הבורר.